Prejsť na obsah

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


 
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 
Udeľujete týmto súhlas firme Strojárske Centrum NM NM, s.r.o. , so sídlom Trenčianska 27/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 35 881 054, zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.20227/R (ďalej len " Strojárske Centrum NM“), , aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 
meno a priezvisko
 
e-mailovú adresu
 
telefónne číslo
 
fakturačnú adresu
 
dodaciu adresu
 
históriu objednávok
 
platbu za tovar
 
 
Spoločnosť Strojárske Centrum NM, s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Peter Černého, e-mailová adresa info@dipoint.sk, telefónne číslo +421 903 623 703,
 
 
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

 
2.1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie:
 
Vyššie uvedené osobné údaje ( b. 1) budú spracované Strojárskym Centrom NM za účelom:
 


 
·        nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodanie tovaru
 
·        zriadenia a administrácia užívateľského účtu
 
·        vybavovania reklamácií
 
·        zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení
 
·        zaradenie do databázy per zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógových ponúk
 
·        marketingového spracovania vašich nákupných preferencií
 
·        personalizácia ( teda prispôsobenie ) obchodných ponúk alebo kampaní
 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Strojárske Centrum NM, je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Strojárske Centrum NM,
 
Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov a to za účelom :
 


 
zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.
 
zaradenia do databázy pre zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógov ponúk, ak túto dobu nepredĺžite.
 
zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite.
 
marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
 
personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, ak túto dobu nepredĺžite.
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:
 


 
Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
 
Poskytovateľ softvéru UniqTec
 
Prípade ďalších poskytovateľských spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva
 

2.2. Nezáväzná objednávka tovaru:

 
Spoločnosť Strojárske Centrum NM, spracúva na účely nezáväzné objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potencionálneho zákazníka:
 


 
meno a priezvisko
 
e-mailovú adresu
 
telefónne číslo
 
údaje o nezáväznej objednávke
 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Strojárske Centrum NM, je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:
 
Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
 

2.3. Registrácia a prevádza e-shopu:
 
Spoločnosť Strojárske Centrum NM, spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné údaje:
 
meno a priezvisko
 
e-mailovú adresu
 
telefónne číslo
 
fakturačnú adresu
 
dodaciu adresu
 
históriu objednávok
 
platbu za tovar
 
Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov.,
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, ktoré môžu spracovávať aj títo dodávatelia:
 


 
Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru k zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo spracovateľ.
 
Poskytovateľ softvéru UniqTec
 
Prípade ďalších poskytovateľských spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva
 

2.4. Súťaže na FACEBOOKU:
 
Spoločnosť Strojárske Centrum NM, spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Strojárske Centrum NM, je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
 
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
 


 
3. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu.

 
5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia GDPR máte právo :

 
vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť následok
 
požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 
vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 
u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 
nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 
požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostane aplikovateľne všeobecne záväzné právne predpisy.


 
2020 Strojárske Centrum NM, s.r.o.
Trenčianska 27/A,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
info@dipoint.sk / mobil +421 903 623 703


 
Disinfection point

Strojárske Centrum NM, s.r.o.
Trenčianska 27/A, 915 01
Nové Mesto nad Váhom
IČO 35 881 054
zapísaná na Trenčín
odd. Sro, vl.č.20227/R

Disinfection point

Strojárske Centrum NM, s.r.o.
Trenčianska 27/A, 915 01
Nové Mesto nad Váhom
IČO 35 881 054
zapísaná na Trenčín
odd. Sro, vl.č.20227/R
© 2020 dipoint.sk Všetky práva vyhradené.
 Súhlas zo spracovaním osobných údajov
NAPÍŠTE NÁM
V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o naše produkty nás neváhajte kontaktovať.

Nájdete nás
Návrat na obsah